Information Management Portal – Perpustakaan Sultan Abdul Samad
BAHAGIAN SISTEM APLIKASI
Bahagian Korporat & Latihan Staf

1) PERMOHONAN KHIDMAT PEREKA
2) MEMORI KORPORAT (OpenKM)
Bahagian Media, Arkib & Pemuliharaan
1) SENARAI TESIS DAN LAPORAN PROJEK ARKIB – 2021 (RLMS)
2) SENARAI VIDEO VT – 2021 (RLMS)
3) SENARAI TESIS DAN LAPORAN PROJEK ARKIB (Lotus Notes)
4) VIDEO VT (Lotus Notes)
5) SISTEM TEMPAHAN BILIK (PSAS Booking)

Bahagian Perkhidmatan Pengguna1) REKOD PELAWAT LUAR
2) BORANG PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN (Google Form)
3) BORANG TEMPAHAN BILIK PERBINCANGAN – BLOK B (TERKINI) (LibRooms)
4) LAPORAN BUKU TIADA DI RAK
Bahagian Sistem & Teknologi Maklumat


1) TEMPAHAN LAPTOP (PSAS Booking)
2) PSAS ADUAN ONLINE (KEMUDAHAN, ICT & PANGKALAN DATA LANGGANAN) (PSAS Aduan)
3) SISTEM TEMPAHAN BILIK (TRIAL) (PANDUAN TEMPAHAN)
4) BORANG PERMOHONAN KEMASKINI PORTAL PSAS
5) BORANG PERMOHONAN PEMBANGUNAN PORTAL PSAS
Bahagian Terbitan Bersiri
1) SENARAI JURNAL FULLTEXT (Lotus Notes)
2) SENARAI PANGKALAN DATA ELEKTRONIK (Lotus Notes)
3) SENARAI LANGGANAN BTB (JURNAL BERCETAK) (Lotus Notes)
4) SENARAI JUDUL UTAMA (Lotus Notes)
5) KAJIAN PANGKALAN DATA LANGGANAN DAN JURNAL BERCETAK (Lotus Notes)
6) KAJIAN PANGKALAN DATA BTB (2016) (Lotus Notes)
Bahagian Rujukan

1) JADUAL BERTUGAS MPP (2021) (Google Site)
2) JADUAL BERTUGAS MPP (Lotus Notes)
3) LAPORAN BUKU TIADA DI RAK
4) LAPORAN PUSTAKAWAN BERTUGAS MALAM (Lotus Notes)
5) STATISTIK MPP (Lotus Notes)
6) PENILAIAN PEGAWAI DI MPP (Lotus Notes)
7) KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (Lotus Notes)
Pejabat Ketua Pustakawan
1) MAKLUMAT STAF PSAS (Lotus Notes)
2) CARTA ORGANISASI PSAS (Lotus Notes)
3) TEMPAHAN BILIK JUGRA 1 (PSAS Booking)
4) TEMPAHAN BILIK LIBRARIAN’S CORNER (PSAS Booking)
Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan & Maklumat
1) PERMOHONAN VERIFIKASI HARTA INTELEK / PRESTASI PENERBITAN (Lotus Notes)
2) PENILAIAN PEGAWAI DI BSP (Lotus Notes)
3) DATA PERANGKAAN (Lotus Notes)
4) PROFIL PENGGUNA (Lotus Notes)
Perpustakaan Cawangan 1) PENILAIAN PEGAWAI DI PERPUSTAKAAN CAWANGAN (Lotus Notes)
2) PPSK – TEMPAHAN BILIK PERBINCANGAN (Lotus Notes)
3) PPSK – TEMPAHAN AUDITORIUM (Lotus Notes)
4) PPSK – TEMPAHAN BILIK LATIHAN (Lotus Notes)
5) PKSB – TEMPAHAN BILIK PERBINCANGAN (Lotus Notes)
UPM, Kampus Bintulu
1) SEWAAN LACI BERKUNCI (Lotus Notes)
2) TEMPAHAN BILIK KAREL (Lotus Notes)
3) BORANG PENGGUNAAN BILIK PERBINCANGAN (Lotus Notes)
4) BORANG PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN (Lotus Notes)